Newsletter

* campuri obligatorii
Email marketing by Interspire

Vino cu o poza din vacanta si J’Info Tours te premiaza!

SECŢIUNEA 1. Organizatorul şi Regulamentul Oficial al Concursului
1.1 Concursul “Vino cu o poza din vacanta si J’Info Tours te premiaza!” (denumit în continuare Concurs) este organizat de SC J’INFO TOURS SRL, societate comercială cu sediul social în Bucureşti, Strada Jules Michelet nr.1, Sector 1, având Codul de Înregistrare Fiscală RO 445220, reprezentată de Carmen Pavel, în calitate de Președinte (denumită în continuare „Organizatorul”). Concursul se va derula în conformitate cu prezentul regulament, care este obligatoriu pentru toți participanții.Participanţii la Concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului Oficial al acestuia, potrivit celor menţionate mai jos (denumit în continuare „Regulamentul Oficial”). Regulamentul Oficial este disponibil in mod gratuit oricărui solicitant şi va fi făcut public pe site-ul www.jinfotours.ro. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a acestora pe site-ul www.jinfotours.ro.
SECŢIUNEA 2. Perioada şi aria de desfăşurare a Concursului
2.1. Concursul are loc pe rețeaua de socializare Facebook, pe pagina companiei J`Info Tours si la Targul de Turism al Romaniei – Romexpo. Înscrierea la acest Concurs este posibilă prin intermediul rețelei de socializare Facebook sau prin prezenta la Targul de Turism al Romanei cu o poza dintr-o vacanta, în perioada 16 – 19 Februarie 2017, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
SECŢIUNEA 3. Dreptul de participare
3.1. La Concurs poate participa orice persoană fizică. Participanţii la Concurs acceptă şi se supun necondiţionat prevederilor prezentului Regulament Oficial.
3.2. Angajaţii SC J’INFO TOURS SRL și rudele de gradul I ale acestora, implicați în derularea Concursului nu au dreptul să participe.
SECŢIUNEA 4. Mecanismul Concursului
4.1. Concurentul trebuie să incarce pe pagina: Facebook J'Info Tours, o poza dintr-o vacanta sau sa se inscrie la tombola la Targul de Turism al Romaniei 2017 - Romexpo. Participantul va aduna share-uri la poza lui (Share-ul = distribuirea pe perete) si va fi extras prin tombola in ultima zi a targului (19.02.2017 orele 14:00-15:00 la standul J’Info Tours, pavilion C2, stand 39a). Câștigătorul se va anunta telefonic. Data și ora limită de participare la acest concurs este 19 februarie 2017.
SECŢIUNEA 5. Premii
5.1. Premiul acordat în cadrul Concursului constă în:
Un weekend de 2 persoane la Atena în luna Octombrie pentru castigatorul extras la tombola.
5.2. Valoarea totală a premiilor este de aproximativ 2.925 lei (reprezentând 650 Euro).
SECŢIUNEA 6. Revendicarea premiilor
6.1. Premiul este nominal şi titlul acestuia nu se poate transfera altei persoane. Premiul este valabil până la sfarsitul anului în limita locurilor disponibile.
SECŢIUNEA 7. Acordarea premiilor
7.1. Câştigătorul va intra în posesia premiului si a documentelor de catalorie cu 7 zile inainte de data plecarii.
7.2. Intrarea în posesia premului se va face doar cu respectarea tuturor prevederilor prezentului Regulament Oficial. În caz contrar, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a anula câştigul.
7.3. Câştigătorul nu poate cere schimbarea valorii premiului în bani sau în alte bunuri.
SECŢIUNEA 8. Dispoziţii finale
8.1. Persoanele interesate să participe la Concurs sunt de acord fără rezerve cu prezentul Regulament Oficial. Întreaga bază de date constituită prin organizarea Concursului poate fi folosită în scopuri publicitare şi de marketing, participarea la Concurs reprezentând acceptul dumneavoastră automat.
8.2. Ne rezervăm dreptul de a elimina din Concurs orice participant împotriva căruia există indicii temeinice de fraudare a Concursului. Organizatorul nu are obligaţia de a purta corespondenţa privitoare la mesajele necâştigătoare.
8.3. Participarea la Concurs implică şi presupune cunoaşterea, însuşirea şi acordul deplin cu normele prezentului Regulament Oficial şi a eventualelor decizii ulterioare. Ulterioarele decizii luate în cadrul Concursului vor urma obligatoriu aceleaşi proceduri menţionate mai sus.
8.4. În cazul unor circumstanţe neprevăzute (de exemplu: indisponibilitatea cazarii sau zborului), Organizatorul are dreptul să amâne, să suspende sau să modifice premiul, acest aspect fiind comunicat de Organizator în timp util.
8.5. Condiţiile şi termenii de promovare vor fi guvernaţi de legile din România. Pentru orice problemă de natură juridică ce ar putea apărea în decursul Concursului, participanţii şi Organizatorul vor fi supuşi jurisdicţiei de instanţele de drept comun din România, de pe raza Municipiului Bucureşti.
SECTIUNEA 9. Forța majoră
9.1. Forța majoră se defineste în întelesul prezentului regulament prin calamități naturale, cutremure, razboi, inundatii, greve generale etc.
9.2. Campania va fi întreruptă în caz de forță majoră, prin decizia organizatorului, însă nu înainte de a anunța participanții.
SECTIUNEA 10. Alte prevederi
10.1. Eventualele reclamații legate de concurs și premiile acordate de Organizator vor fi făcute la adresa organizatorului, SC J’INFO TOURS SRL, din București, str. Jules Michelet nr. 1, sector 1, până la sfârșitul concursului.
10.2. Reclamațiile ulterioare termenelor prevăzute de Regulament nu vor fi luate în considerare.
10.3. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente din București.